10.05.2024ж №25 бұйрығы бойынша Мемлекеттік біліктілік комиссиясының құрамын бекіту туралы комиссия 5 мамандығы бойынша құрылды

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының білім алушыларының оқу жетістіктерін бағалау және қорытынды аттестаттау Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің «Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, оларды аралық және қорытынды аттестаттауды өткізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 бұйрығына сәйкес ұйымдастырылып қорытынды аттестаттау оқу жоспары мен оқу бағдарламаларына сәйкес жүргізілді. 10.05.2024ж №25 бұйрығы бойынша Мемлекеттік біліктілік комиссиясының құрамын бекіту туралы комиссия 5 мамандығы бойынша құрылды: 07161600 «Ауыл шаруашылығын механикаландыру», 07150500 «Дәнекерлеу ісі», 10130300 «Тамақтандыруды ұйымдастыру», 07320100 «Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану», 06120100 «Есептеу техникасы және ақпараттық желілер».


Жарияланды: 27.06.202415:20

Автор: